Si të shkruajmë kontent për një landing page

Pavarësisht sa të bukura janë landing pages, është shkrimi që bën ndryshimin se me sa efektshmëri një landing page konverton vizitorët. Nga titulli tek thirrja për veprim (CTA), çdo aspekt i shkrimit është thelbësor për t’ju ndihmuar të arrini qëllimin tuaj për të marrë përfitime dhe shitje.

Në këtë udhëzues ju do të shikoni si të shkruani përmbajtjen e një landing page që sjell konvertime. Gjithashtu do të ndajmë praktikat më të mira dhe shembuj për t’ju frymëzuar.

8 këshilla për shkrimin e përmbajtjes me shembuj

Shkruani një titull bindës

Titulli juaj është një nga pjesët më të rëndësishme të landing page. Kjo sepse, siç thekson Nielsen Norman Group, njerëzit priren të përzgjedhin përmbajtjen e çdo faqe në internet për t’u siguruar që u jep atyre atë që u nevojitet. Kjo vlen edhe për landing pages.

Titujt e mirë sigurojnë vizitorët se janë në vendin e duhur dhe i bëjnë të ditur se ka diçka që ia vlen të jenë në përmbajtjen e faqes. Nëse ndiqni praktikat më të mira të përmbajtjes në landing page, titulli juaj do të:

  • Lidhet me kopjen që i solli njerëzit në faqen e parë në radhë të parë, duke përmbushur premtimin e promovimit ose postimit tuaj
  • Jini personal dhe aktiv – përdorni fjalën “ju”
  • Adresoni problemin kryesor të vizitorit dhe zgjidhjen tuaj
  • Jini të qartë dhe të lehtë për tu parë
  • Meqenëse titujt zakonisht janë të shkurtër, shumë njerëz përdorin nëntitullin për të shtuar më shumë informacion dhe për t’i mbajtur vizitorët të interesuar.

Shisni përvojën ose zgjidhjen

Askush nuk kujdeset për tiparet e produktit ose shërbimit tuaj. Ajo që u intereson atyre është nëse e kuptoni dhe mund ta zgjidhni problemin e tyre. Ata gjithashtu interesohen se si do të ndihen kur ju zgjidhni problemin e tyre.

Kjo është arsyeja pse shkrimi më i mirë i landing page përqendrohet në përfitimet, jo në veçoritë. Bëhet fjalë për çka u ofrohet vizitorëve tuaj sesa për atë që dëshironi ju të arrini. Arrini ekuilibrin, bëni vizitorët të lumtur dhe përmbushni qëllimet tuaja të biznesit. Në mënyrë ideale, landing page do ta bëjë përvojën e vizitorëve tuaj një emocion, ku ata të kuptojnë se si zgjidhja juaj do të ndryshojë jetën e tyre.

Formatoni tekstin e landing page

Titulli dhe nëntitulli janë pikat e mira të fillimit, por vazhdoni më tej. Formatimi, siç është teksti i theksuar, u jep vizitorëve diçka për t’i kushtuar vëmendje dhe gjithashtu mund të përdorni për të nxjerrë në pah informacionin kryesor.

Mbështetni pretendimet tuaja

Një tjetër këshillë e dobishme për strategjinë e përmbajtjes së landing page është të tregoheni specifik për fakte dhe shifra. Kur citoni numra dhe përqindje specifike landing page bëhet më e besueshme. Kjo mbështet pretendimin tuaj se produkti ose shërbimi juaj ndihmon vizitorët tuaj.

Kjo faqe përdor dy grupe numrash për tu bërë përshtypje vizitorëve. Së pari, ka numrin e viteve që krijuesi i tij ka mbledhur informacionin. Së dyti, ka dhjetëra miliona vizitorë që mbështesin përmbajtjen e faqes. Përveç kësaj, ekziston një CTA e thjeshtë dhe një dëshmi.

Përfshini dëshmi

Lidhur me këtë, njerëzit duan të dinë se të tjerë si ata kanë besim tek ti. Prova sociale është një mjet i fuqishëm. Mendoni për këtë: kur lexoni komente pozitive, a nuk ju ngacmojnë pak më pranë vendimit për të blerë?

Ju do të duhet të provoni për të parë nëse një dëshmi statike apo një video funksionon më mirë, por në një mënyrë ose në një tjetër do të keni nevojë për një ose dy dëshmi në atë landing page.

Përdorni një gjuhë të thjeshtë

I njëjti studim i Nielsen Norman tregon se përmbajtja e qartë dhe koncize fiton mbi fjalët dhe frazat me lule çdo herë.

Në varësi të kontekstit, ju mund ta bëni këtë duke:

  • Adresimi i vizitorëve drejtpërdrejt, duke përdorur “ju”
  • Përdorimi i gjuhës së përditshme
  • Përdorimi i fjalive të shkurtra
  • Të qenit bisedor
  • Shkruani si një person që flet me një person tjetër. Oh, dhe mos ki frikë të prishësh disa rregulla gramatikore – kështu flasin njerëzit e vërtetë.

Mbyllni Marrëveshjen me CTA-në tuaj

CTA është vendi ku ju u kërkoni vizitorëve të faqes të angazhohen. Çështja është: nëse nuk kërkon, nuk do të marrësh. Pra, jo vetëm që duhet të siguroheni që të gjitha shkrimet dhe imazhet e faqes mbështesin CTA, por gjithashtu duhet t’u kërkoni vizitorëve tuaj të veprojnë.

Testoni A / B

Së fundmi, ekzekutimi i testeve të landing page është një aspekt thelbësor. Është mënyra e vetme për tu siguruar që po merrni rezultatet më të mira. Testimi A / B është një mjet i dobishëm për optimizimin e konvertimit që ju lejon të ndryshoni një element në të njëjtën kohë për të parë se cili version i landing page merr konvertime më të mira.

Referuar nga Taboola.

Krijoni Fushatën e Parë në Boost
Provo Platformën!