Si studimi i tregut do t’ju ndihmojë të menaxhoni më mirë buxhetin e marketingut për 2020?

Drejtuesit e zyrave të marketingut pothuajse gjithnjë janë njohës të mirë të rëndësisë së përdorimit të mirë të mediave. Ata kanë për detyrë të menaxhojnë një sërë proçesesh nga sektorë dhe departamente të ndryshme, në mënyrë që të marrin rezultatin e dëshiruar. Distributorët kërkojnë ndihmën e marketierëve për të shpërndarë emrin e brand-it. Drejtuesit e zyrës së financave kërkojnë të shohin shitjet dhe kthimin e investimeve. Ekipi që kujdeset për produktet kërkon që të sjelle gjithnjë e më tepër risi inovative. Ndërkohë, drejtuesit e zyrës së marketingut jo vetëm që janë njohës të mirë të të dhënave të kompanisë, të cilat duhet të shpërndahen në media, por nga ana tjetër duhet të kujdesen që kjo shpërndarje të vihet në funksion të qëllimeve të kompanisë.

Kërkimet për tregun janë një faktor ndihmues

Sipas studimeve, 83% e marketierëve kërkojnë të rrisin rolin e tyre në studimin e tregut në 12 muajt e ardhshme. Në mënyrë që të menaxhojnë të gjitha kërkesat e tyre, marketierët duhet të tregojnë se përse marrin vendime të caktuara lidhur me buxhetin që kërkohet të shpenzohet, e kjo është pikërisht ajo që shpjegon tendencën e marketierëve për 2020. Por, cilat janë llojet e studimit të tregut që i nevojiten një marketieri, për të kuptuar se si duhet të shpenzojë buxhetin e vënë në dispozicion? Më poshtë, disa sygjerime që mund t’i merni në konsideratë:

Modeli i Medias Miks (Media Mix Modelling)

MMM është një nga llojet më gjithëpërfshirëse të hulumtimit të tregut. Ky model merr në studim të gjithë “përzierjen” e mediave dhe i mundëson marketierëve të kuptojnë se si çdo dritare e secilës media ka shërbyer në performancën e KPI. Po ashtu, mund të sjellë edhe analiza parashikuese se si taktika të caktuara mund të përmirësojnë ROI-n.

Studim i thelluar për Analitikën e Marketingut

Shfrytëzimi i një studimi të thelluar të një platforme (softuereve që bazohen në inteligjencën artificiale) mund të ndihmojë për të kuptuar efektivitetin e strategjive të marketingut të një kompanie, promovimit, shitjeve apo investimeve të tjera të lidhura me marketingun. Për shkak të natyrës së automatizuar që këto sisteme kanë, shpesh marrin shumë më pak kohë se në rastin e Modelit të Medias Miks. Studimet tregojnë se kompanitë që përdorin të dhëna nga makineritë e inteligjencës artificiale (AI), do të fitojnë 1.2 miliardë dollarë më shumë në media, se sa ato që nuk do t’i përdorin.

Shtegu për blerje

Ky lloj modeli i research-eve për tregun është një version i thjeshtëzuar i formave të tjera të studimit, që fokusohen në ndjekjen e hapave të navigimit të audiencave online. Mund të identifikojë se cila platformë e medias performon më mirë në vendosjen në lëvizje të njerëzve, për shitjet e produkteve, duke kaluar nga marrja e thjeshtë në konsideratë të një produkti, në rezervimin e tij për ta blerë. Madje, ky lloj studimi është edhe më pak i kushtueshëm dhe mund të kërkojë gjysmën e investimit, krahasuar me Studimin e thelluar për Analitikën e Marketingut. Megjithatë, nga ana tjetër, nuk do të ofrojë aq shumë të dhëna, krahasuar me dy opsionet e tjera.

Përzgjedhja e opsionit më të mirë

Arritja e suksesit nëpërmjet kërkimeve të marketingut kërkon angazhimin e të gjithë kompanisë apo organizatës. Të gjitha thellimet bazohen në informacionin origjinal që i dërgohet kompanisë së studimit të tregut. Sigurimi i cilësisë së të dhënave të sakta, në rastet kur përfshihen kompani të shumta mund të jetë sfidues. Kjo bën që të jetë thelbësore që të gjitha departamentet e kompanisë të punojnë sëbashku dhe stresi i marketierëve është që të kenë në duar të dhënat më të sakta.

Këto të dhëna të grumbulluara duhet të shërbejnë po ashtu për të kuptuar se çfarë duhet ndryshuar, me qëllim që shitjet të rriten dhe performanca e kompanisë të përmirësohet. Kjo strategji do të çojë në përzgjedhjen e modelit të duhur për nevojat e kompanisë suaj. Kjo përzgjedhje e modelit më të mirë është thelbësore për shkak se çon jo vetëm në kursimin e kohës, por edhe të parave. Opsioni më i mirë i sjell informacion kompanisë se çfarë duhet të bëjë për të optimizuar shpenzimin e parave në media, në të ardhmen – duke përfshirë këtu fushatat, menaxhimin e buxhetit dhe presionit të medias, e sigurisht, së fundmi, si të arrini në përzierjen e duhur mes mediave të ndryshme.

Duhet të sigurojë një panoramë të plotë të performancës së marketingut, në aspektin e medias por edhe në nivelin e fushatave, në mënyrë që të buxheti të përpjestohet në mënyrën e duhur në mes kanaleve të ndryshme, taktikave dhe strategjive të medias, si dhe për të pasur ROI-n më të lartë nga të gjitha kanalet dhe produktet.

Testimi i “ujërave”

Nëse rezultatet e studimit të tregut sygjerojnë se buxheti duhet ndryshuar, merrni parasysh se një testim i vogël paraprak nuk do të ishte keq, për të kuptuar efektivitetin e njohurive dhe për të ditur nëse do të keni një fitore paraprake. Këto lloj testimesh rekomandohen gjithashtu pasi duhet një kohë e konsiderueshme për të organizuar shpërndarjen e të dhënave në formate të reja, e më pas për t’i testuar derisa të përcaktohet strategjia e re. Në fakt, testimi i “ujërave” duhet të jetë një strategji e vazhdueshme. Sa më shpejt të merren insight-et e testit të parë dhe të reflektohet bazuar në to, aq më ndikim pozitiv do të ketë mëtej.

Mbahuni fort!

Meqënëse marketierët kanë më shumë presion nga palët e interesuara për të kapur targetin e përcaktuar dhe për të demostruar ROI-n, gjasat janë që të jenë ata shtylla kurrizore e studimit të tregut. Padyshim kjo është ekzaltuese dhe shpërblyese, që nga rritja e performancës dhe mundësia për të pasur më shumë impakt me një buxhet më të ulët. Hapi më vital është përcaktimi i studimit të duhur të tregut, për të arritur qëllimet e kompanisë. Në momentin që ky përcaktim bëhet, e gjithë pjesa tjetër është thjesht gërmim për të dhëna.

December 6, 2019

Bazuar në trendet e marketingut dixhital për vitin 2020, ja 6 pika se si mund të përmirësoni marketingun tuaj në muajt në vazhdim:

June 2, 2020

Ju keni punuar shumë për të ndërtuar një faqe prezantuese tërheqëse, funksionale, të shpejtë në navigim dhe me CTA të qarta. Tani është koha për të drejtuar aty trafik.

May 22, 2020

Më poshtë do të gjeni një listë me shtatë pika “evergreen” të cilat do tju ndihmojnë të krijoni më lehtë një përmbajtje të suksesshme.

May 6, 2020

Me përhapjen e pandemisë, ekonomia globale po njeh rënie çdo ditë e më shumë, duke çuar miliona biznese në një krizë të thellë.

May 4, 2020

Në këtë artikull, ne eksplorojmë shkencën që qëndron pas marketingut emocional dhe shikojmë shembujt kryesorë të markave që përdorin emocionin për të përcjellë një mesazh.

April 29, 2020

Në këtë artikull ne kemi veçuar 7 praktika për tju ndihmuar të rrisni audencën tuaj potenciale dhe të zotëroni suksesin e plotë të markës tuaj në fushën e ”shëndetit dhe mirëqenies” .

April 25, 2020

Më poshtë po rëndisim 6 këshilla të rëndësishme se si të rrisni angazhimin kur reklamoni me anë të rekamave native në Boost Discovery.

April 20, 2020

Reklamat native ofrojnë jo vetëm opsione por edhe mundësi të jeni krijues dhe paraqisni produktin tuaj në formën më të mirë.

April 13, 2020

Kohët janë të vështira – të paktën krahasuar me deri përpara shpërthimit të pandemisë së koronavirusit.

April 10, 2020

Të gjithë përdoruesit e telefonave smart dhe rrjeteve sociale janë të familjarizuar me “stories”.

April 8, 2020

Të tilla kohëra shërbejnë për të na rikujtuar se gjithçka mund të ndryshojë me një kërcitje gishtash.