Si studimi i tregut do t’ju ndihmojë të menaxhoni më mirë buxhetin e marketingut për 2020?

Drejtuesit e zyrave të marketingut pothuajse gjithnjë janë njohës të mirë të rëndësisë së përdorimit të mirë të mediave. Ata kanë për detyrë të menaxhojnë një sërë proçesesh nga sektorë dhe departamente të ndryshme, në mënyrë që të marrin rezultatin e dëshiruar. Distributorët kërkojnë ndihmën e marketierëve për të shpërndarë emrin e brand-it. Drejtuesit e zyrës së financave kërkojnë të shohin shitjet dhe kthimin e investimeve. Ekipi që kujdeset për produktet kërkon që të sjelle gjithnjë e më tepër risi inovative. Ndërkohë, drejtuesit e zyrës së marketingut jo vetëm që janë njohës të mirë të të dhënave të kompanisë, të cilat duhet të shpërndahen në media, por nga ana tjetër duhet të kujdesen që kjo shpërndarje të vihet në funksion të qëllimeve të kompanisë.

Kërkimet për tregun janë një faktor ndihmues

Sipas studimeve, 83% e marketierëve kërkojnë të rrisin rolin e tyre në studimin e tregut në 12 muajt e ardhshme. Në mënyrë që të menaxhojnë të gjitha kërkesat e tyre, marketierët duhet të tregojnë se përse marrin vendime të caktuara lidhur me buxhetin që kërkohet të shpenzohet, e kjo është pikërisht ajo që shpjegon tendencën e marketierëve për 2020. Por, cilat janë llojet e studimit të tregut që i nevojiten një marketieri, për të kuptuar se si duhet të shpenzojë buxhetin e vënë në dispozicion? Më poshtë, disa sygjerime që mund t’i merni në konsideratë:

Modeli i Medias Miks (Media Mix Modelling)

MMM është një nga llojet më gjithëpërfshirëse të hulumtimit të tregut. Ky model merr në studim të gjithë “përzierjen” e mediave dhe i mundëson marketierëve të kuptojnë se si çdo dritare e secilës media ka shërbyer në performancën e KPI. Po ashtu, mund të sjellë edhe analiza parashikuese se si taktika të caktuara mund të përmirësojnë ROI-n.

Studim i thelluar për Analitikën e Marketingut

Shfrytëzimi i një studimi të thelluar të një platforme (softuereve që bazohen në inteligjencën artificiale) mund të ndihmojë për të kuptuar efektivitetin e strategjive të marketingut të një kompanie, promovimit, shitjeve apo investimeve të tjera të lidhura me marketingun. Për shkak të natyrës së automatizuar që këto sisteme kanë, shpesh marrin shumë më pak kohë se në rastin e Modelit të Medias Miks. Studimet tregojnë se kompanitë që përdorin të dhëna nga makineritë e inteligjencës artificiale (AI), do të fitojnë 1.2 miliardë dollarë më shumë në media, se sa ato që nuk do t’i përdorin.

Shtegu për blerje

Ky lloj modeli i research-eve për tregun është një version i thjeshtëzuar i formave të tjera të studimit, që fokusohen në ndjekjen e hapave të navigimit të audiencave online. Mund të identifikojë se cila platformë e medias performon më mirë në vendosjen në lëvizje të njerëzve, për shitjet e produkteve, duke kaluar nga marrja e thjeshtë në konsideratë të një produkti, në rezervimin e tij për ta blerë. Madje, ky lloj studimi është edhe më pak i kushtueshëm dhe mund të kërkojë gjysmën e investimit, krahasuar me Studimin e thelluar për Analitikën e Marketingut. Megjithatë, nga ana tjetër, nuk do të ofrojë aq shumë të dhëna, krahasuar me dy opsionet e tjera.

Përzgjedhja e opsionit më të mirë

Arritja e suksesit nëpërmjet kërkimeve të marketingut kërkon angazhimin e të gjithë kompanisë apo organizatës. Të gjitha thellimet bazohen në informacionin origjinal që i dërgohet kompanisë së studimit të tregut. Sigurimi i cilësisë së të dhënave të sakta, në rastet kur përfshihen kompani të shumta mund të jetë sfidues. Kjo bën që të jetë thelbësore që të gjitha departamentet e kompanisë të punojnë sëbashku dhe stresi i marketierëve është që të kenë në duar të dhënat më të sakta.

Këto të dhëna të grumbulluara duhet të shërbejnë po ashtu për të kuptuar se çfarë duhet ndryshuar, me qëllim që shitjet të rriten dhe performanca e kompanisë të përmirësohet. Kjo strategji do të çojë në përzgjedhjen e modelit të duhur për nevojat e kompanisë suaj. Kjo përzgjedhje e modelit më të mirë është thelbësore për shkak se çon jo vetëm në kursimin e kohës, por edhe të parave. Opsioni më i mirë i sjell informacion kompanisë se çfarë duhet të bëjë për të optimizuar shpenzimin e parave në media, në të ardhmen – duke përfshirë këtu fushatat, menaxhimin e buxhetit dhe presionit të medias, e sigurisht, së fundmi, si të arrini në përzierjen e duhur mes mediave të ndryshme.

Duhet të sigurojë një panoramë të plotë të performancës së marketingut, në aspektin e medias por edhe në nivelin e fushatave, në mënyrë që të buxheti të përpjestohet në mënyrën e duhur në mes kanaleve të ndryshme, taktikave dhe strategjive të medias, si dhe për të pasur ROI-n më të lartë nga të gjitha kanalet dhe produktet.

Testimi i “ujërave”

Nëse rezultatet e studimit të tregut sygjerojnë se buxheti duhet ndryshuar, merrni parasysh se një testim i vogël paraprak nuk do të ishte keq, për të kuptuar efektivitetin e njohurive dhe për të ditur nëse do të keni një fitore paraprake. Këto lloj testimesh rekomandohen gjithashtu pasi duhet një kohë e konsiderueshme për të organizuar shpërndarjen e të dhënave në formate të reja, e më pas për t’i testuar derisa të përcaktohet strategjia e re. Në fakt, testimi i “ujërave” duhet të jetë një strategji e vazhdueshme. Sa më shpejt të merren insight-et e testit të parë dhe të reflektohet bazuar në to, aq më ndikim pozitiv do të ketë mëtej.

Mbahuni fort!

Meqënëse marketierët kanë më shumë presion nga palët e interesuara për të kapur targetin e përcaktuar dhe për të demostruar ROI-n, gjasat janë që të jenë ata shtylla kurrizore e studimit të tregut. Padyshim kjo është ekzaltuese dhe shpërblyese, që nga rritja e performancës dhe mundësia për të pasur më shumë impakt me një buxhet më të ulët. Hapi më vital është përcaktimi i studimit të duhur të tregut, për të arritur qëllimet e kompanisë. Në momentin që ky përcaktim bëhet, e gjithë pjesa tjetër është thjesht gërmim për të dhëna.

December 6, 2019

Bazuar në trendet e marketingut dixhital për vitin 2020, ja 6 pika se si mund të përmirësoni marketingun tuaj në muajt në vazhdim:

February 20, 2020

Gjatë dekadës së kaluar rëndësia e marketingut dixhital ka marrë dimensionë të jashtëzakonshme në çdo industri të mundshme.

February 19, 2020

Duket se nuk mund të kalojë asnjë ditë pa dëgjuar dhe pa përmendur termin”transformim” – zakonisht e shoqëruar nga “dixhital”.

February 18, 2020

Nëse jeni duke i mbajtur shpresat vetëm te uebsajt-i juaj statik në internet, atëherë jeni duke humbur miliona përdorues çdo muaj, të aplikacionit celular.

February 17, 2020

Revolucioni dixhital bën që mënyra së si marketingu funksionon, të ndryshojë jo vetëm shpesh, por edhe thellësisht.

February 15, 2020

Aftësitë e lindura janë padyshim një aset ekstra përgjatë karrierës juaj, megjithatë, thonë se puna e fortë e mund talentin.

February 13, 2020

Inteligjenca artificiale (AI) në marketing mund të jetë një pafundësi mundësish ekzaltuese, pasi aktualisht jemi në zbulim e sipër të “thesarit të arit” që Inteligjenca artificiale ka.

February 8, 2020

Marketierët parashikojnë se do të përdorin më shumë kontent të natyrave dhe formateve të ndryshme në vitin 2020, sipas studimit më të fundit të World Media Group.

February 6, 2020

Kur bëhet fjala për “Food Industry”, ose Industrinë e Ushqimit, shijet dhe preferencat e konsumatorëve janë gjithmonë në ndryshim e sipër.

February 5, 2020

Përcakto çdo fazë të “gypit” dhe departamentin përgjegjës Përgatit materiale dhe oferta specifike, në bazë të statusit aktual të Lead-it Mos u demotivoni nga Lead-et e refuzuara. Rivlerësoni arsyet dhe përdorini si një mundësi për t’u përmirësuar Kujdes me Lead-et “premtuese”! Koha e kthimit është e rëndësishme Për organizatat B2C dhe B2B, procesi i gjenerimit […]

February 4, 2020

Boost Discovery ju mundëson të gjithë bizneseve në Shqipëri të reklamojnë një larmishmëri të gjerë produktesh dhe shërbimesh në të gjithë rrjetin tonë të reklamimit