Çfarë është një Landing Page?

Nëse po kërkoni një mënyrë të vetme për uebsajt-in tuaj, që të rrisni interaktivitetin dhe marketingu të funksionojë më mirë, atëherë  formula është krijimi i një Landing page. Por, çfarë është një Landing page dhe si funksionon në marketingun dixhital?

Në këtë artikull, ju do të mësoni të kuptoni e të njihni një Landing page, duke ju treguar se si funksionon një e tillë në botën e marketingut, si dhe si të përdorni këtë informacion për të gjeneruar Lead-e dhe shitje.

Çfarë është një Landing page dhe si funksionon?

Një Landing page është një faqe e vetme ueb-i, e krijuar për qëllime specifike marketingu ose fushata reklamuese. Quhet landing page pasi vizitorët qëndrojnë në faqe pasi klikojnë një link në reklamat tuaja apo fushatën e marketingut. Ashtu sikurse landing page përdoret si “shenjestër“ reklamash, ju mund të ndani me vizituesit edhe link-et e rrjeteve tuaja sociale, t’i shtoni video, t’i përfshini në email-e apo në fushatat e tjera të marketingut.

Landing pages nuk janë si çdo faqe tjetër në uebsajt-in tuaj. Shumë nga faqet e uebsaj-it tuaj, si homepage, e inkurajojnë vizitorin tuaj që të eksplorojë uebin më tej dhe për të parë më shumë kontentin  tuaj.

Në rastin e Landing page, ato fokusohen për ta bërë vizitorin të qëndrojë aty ku është dhe të bëjë një veprim të vetëm specifik. Landing pages përfshijnë një thirrje për aksion (CTA), i cili është një tekst apo një buton, që ju tregon vizitorëve se çfarë duhet të bëjnë.

Kur vizitorët ndjekin një fushatë që të çon në një Landing Page, klikojnë te CTA dhe zgjedhin veprimin e dëshiruar, quhet “bisedë”. Për shkak se Landing pages kanë një fokus të vetëm, shembulli më i mirë i Landing page është excel, në rritjen e “bisedave” dhe zvogëlimin  e kostove për të përfituar Lead-e apo shitje.

Ekzistojnë disa lloje të landing pages, duke përfshirë squeeze pages (faqet “shtrydhëse”), splash pages (faqet e “spërkatjes”), lead capture pages (faqet që targetojnë lead-et) dhe sales pages (faqet e shitjeve).  Secila prej këtyre llojeve shërben për qëllime të ndryshme marketingu dhe ju duhet të eksploroni formate te ndryshme të Landing page, bazuar në qëllimin e fushatës suaj të marketingut.

Seksioni tjetër i marketingut në Landing pages është më i detajuar dhe i përgjigjet disa pyetjeve kyçe mbi to.

Cili është qëllimi kryesor i një Landing page?

Qëllimi kryesor i një Landing page është të nxisë vizitorët të ndërmarrin veprime, zakonisht të lidhura me gjenerimin e Lead-eve apo shitjet. Ju mund të përdorni Landing page, përshembull, për të nxitur njerëzit të regjistrohen në uebinar-in tuaj, të regjistrohen në një free trial, të shkarkojnë një ebook, etj.

Cila është diferenca mes një Sales Page dhe një Landing Page?

Që të dyja, si landing pages e shitjeve ashtu edhe landing pages e gjenerimit të lead-eve, kanë si destinacion fushatat e reklamimit. Landing pages e shitjeve zakonisht kanë shumë thirrje për të ndërmarre veprime, në rastin e një landing page të krijuar mirë, do të ketë vetëm një.

Post-klik landing pages e shitjeve dhe landing pages normale, që të dyja kanë një copëz të dizajnuar pikërisht për të ndërmarrë veprime, si në shembullin e një Landing page që Boost ka krijuar për një ndër fushatat e tij:

Shembull Landing Page nga Boost

Por ka gjithashtu landing pages për shitje, që kërkojnë ndërveprim në afat të gjatë kohor. Këto zakonisht përfshijnë një sërë thirrjesh për të ndërvepruar, e jo fokusimin në një veprim të vetëm.

Shiko shembullin më poshtë:

Sa Landing Pages duhet të keni?

Sipas studimeve, uebsajt-et që kanë 10 deri në 15 Landing pages kanë 55% më shumë angazhim në biseda, krahasuar me ato uebsajt-e që kanë më pak se 10 Landing pages. Po ashtu, ka 500% më shumë angazhime në biseda në sajt-e të cilat kanë më shumë se 40 Landing pages. Pra, do të kishte vërtet kuptim po të krijonit Landing pages individuale për çdo fushatë marketingu.

Ku të vendosësh një Landing Page: A të nevojitet një uebsajt?

Pjesa më e madhe e njerëzve, Landing pages i vendosin në uebsajt-in e tyre – edhe pse kjo në fakt nuk është një domosdoshmëri. Ju mund të krijoni landing pages nëpërmjet tool-eve të ndryshme, si Instapage.

Një pjesë e madhe e ofruesve të shërbimeve të email-it përfshijnë oferta për krijimin e Landing pages. Lexo guidën e Taboola për të mësuar si të dizajnoni një landing page të shkëlqyer që do t’ju sjellë shumë angazhime.

Konkluzione

Kjo guidë ju ka shërbyer për të kuptuar Landing pages dhe për t’ju përgjigjur pyetjeve kryesore se çfarë janë ato dhe si funksionojnë. Ja një përmbledhje:

  • Landing pages janë të destinuara për marketing ose fushata reklamimi, për të ndihmuar bizneset të gjenerojnë lead-e dhe shitje
  • Secila Landing page fokusohet në nxitjen e vizituesit për një veprim të vetëm
  • Nuk të nevojitet një uebsajt personal për të krijuar një landing page
  • Meqënëse të nevojitet një Landing page specifik për secilën fushatë, është okej të kesh Landing pages të shumëfishta.
Krijoni Fushatën e Parë në Boost
Provo Platformën!