8 pika për të ndërtuar një kontent “evergreen” të suksesshëm

Po kërkoni ide se si të shkruani një kontent i cili i reziston kohës? Po lexoni artikullin e duhur! Kontenti “evergreen” po bëhet një pikë e fortë në botën e marketingut. Gjithmonë e më shumë marketerët po kërkojnë të krijojnë përmbajtje e cila i reziston kohës dhe sjell rezultate afatgjata.

Më poshtë do të gjeni një listë me tetë pika “evergreen” të cilat do tju ndihmojnë të krijoni më lehtë një përmbajtje të suksesshme.

Cili kontent quhet “evergreen”?

Një kontent quhet “evergreen” nëse është i dobishëm, i rëndësishëm dhe koherent për lexuesin edhe nëse kanë kaluar muaj apo vite.

Si mund të ndërtojmë një kontent të tillë?

Në fakt, kontenti i reklamave native ndërtohet pikërisht duke patur parasysh pikat kyçe të “evergreen content”. Ja disa prej tyre:

1. Mendoni rreth grupit të cilit ja dedikoni atë.

Kjo është pika e parë dhe më e rëndësishme të të shkruarit. Ju duhet të dini me saktësi se kujt dhe çfarë dëshironi të përcillni.

2. Paraqisni problemin.

Specifikoni qartë problemin për të cilin po shkruani. Shfrytëzoni titullin për të paraqitur problemin dhe për të tërhequr interesin primarë.

3. Jepni informacion rreth tij.

Një kontent nuk mund të jetë “evergreen” nëse nuk i përgjigjet pesë pyetjeve bazë: Përse? Ku? Çfarë? Si? Kur?

4. Tregoni mbi raste shkencore apo studimore.

Një kontent nuk mund të jetë “evergreen” nëse në të nuk keni përfshirë raste kërkimore apo studimore. Nuk është e thënë që ju vetë ti nxirrni ato të dhëna. Kërkoni në internet mbi studime në lidhje me tematikën që po shkruani. Sigurohuni që të merrni të dhëna vetëm nga burime të sigurta.

5. Ilustroni shkrimin me foto ose grafikë.

Fotot dhe grafikët janë ata të cilët gjithmonë e bëjnë më interesant dhe më të kuptueshëm një shkrim. Shpesh këto elementë janë arsyeja bazë përse ai kontent vlerësohet si përhershëm.

    6. Bëni pyetje në lidhje me rastin si psh:

“Ju ka ndoshur që…” Edhe pse nuk do të merrni përgjigje, këto pyetje ju lidhin së tepërmi me lexuesin tuaj.

7. Ofroni zgjidhje. Tregoni dëshmi reale nëse keni.

Asnjë shkrim nuk mund të sërviret nëse ju nuk keni zgjidhjen për problemin që sapo keni parashtruar. Lexuesit duan zgjidhje dhe nëse ju ja ofroni atë, atëherë padyshim që kontenti juaj mund të konsiderohet i rëndësishëm.

8. Së fundmi, ofroni mënyrat e kontaktit me ju. 

Mënyrat e kontakt janë një formë për ta bërë një shkrim më të besueshëm. Nëse shkrimi juaj është pëlqyer apo ka ngjallur interes, ju do ta kuptoni vetëm nëse njerëzit ju kontaktojnë. Sado të detajuar të jeni në shkrimin tuaj, ka gjithmonë vënd për pyetje. Nëse jeni aty për tu përgjigjur, atëherë keni fituar një lexues besnik për një kohë të gjatë.

Krijoni Fushatën e Parë në Boost
Provo Platformën!