5 sfidat e reklamave native- Çfarë duhet dhe nuk duhet të bëni!

A e dini se një pjesë e mirë e bizneseve, pjesën më të madhe të të ardhurave e gjenerojnë nga reklamat native? Ata që i kanë “zbuluar” dhe adaptuar reklamat native, e dinë se kanë në duar një minierë të vërtetë ari.

Raporti më i fundit i federatës ndërkombëtare të botuesve periodikë (IFPP) mori në studim trendet e reklamave native dhe ecurinë e organizatave që i aplikonin ato. Pjesa më e madhe e tyre pranuan se reklamat native ishin “dora e fortë” e biznesit. Madje, janë edhe më të suksesshme se reklamat e fiksuara diku në një cep të ueb-it, ose banner-at.

Gjithsesi, duhet pranuar se e thëna nga e bëra ndryshojnë shumë. Edhe reklamat native, në dukje mund të jenë të thjeshta për t’u realizuar, por për të pasur vërtet sukses, kërkohet  që stili i markës (cilado qoftë ajo), të përputhet në mënyrë të përsosur me stilin e botuesit të reklamës native.

Vlen për t’u theksuar fakti se, çdo markë është e ndryshme nga tjetra, rrjedhimisht, edhe audiencat ndryshojnë. Kjo sjell që për çdo botues, sfidat të jenë unike. Megjithatë, ka disa “kleçka” të përbashkëta për të gjitha mediat online.

  • Matja ekzakte e ROI

Shumica e uebsite- ve që përdorin marketing-un e kontentit dhe reklamat native, e kanë ende të vështirë të kuptojnë nëse puna e tyre po jep rezultat apo jo. Pjesërisht, kjo vjen për shkak se vazhdojnë të përdorin si matës suksesi numrin e vizitorëve të faqes, vizituesit “e veçantë” të faqes, apo kohën mesatare të shpenzuar në faqe.

Ndërkohë, asnjëri nga elementët e lartëpërmendur nuk tregon a ka ndikuar reklama native në shitjen e produktit. ROI është ende mister për shumë uebsite-e dhe marka. Matësit e thjeshtë që ofrohen nga platformat, edhe pse janë pranuar gjerësisht dhe për shumë gjatë, në fakt nuk thellohen në një analizë të mirëfilltë.

Kjo sjell nevojën që mediat të përdorin sisteme më komplekse. Përshembull, mesataren e kohës së shpenzuar në faqe, njerëzit janë mësuar ta masin në llogarinë e tyre të “Google Analytics”. E ashtuquajtura “kohë boshë” nuk merret në konsideratë, pra nëse një përdoruesi i mungon interaktiviteti me faqen, atëherë koha që ai shpenzon në një shkrim të caktuar nuk përllogaritet si kohë aktive e kaluar në faqe.

Vizituesit e faqes tregojnë se sa herë një faqe është hapur në një browser dhe jo sa persona kanë lexuar vërtet një përmbajtje specifike. “Koha e vëmendjes”, “Lexuesit e artikujve”, “Thellimi në lexim” janë matës që jo vetëm ju bëjnë të kuptoni më mirë performancën e marketingut të kontentit, por edhe të negocioni për një pagë më të kënaqshme.

  • Transparenca për materialet e sponsorizuara

Shpesh, duke mos qenë transparent për materialet e sponsorizuara, rrezikoni të humbisni lexues. Kur bëhet fjalë për marketingun e kontentit, etika ha shumë diskutim. Fakti që reklamat native ndërthuren me stilin e medias që i përdor dhe politikat editoriale të saj, bën që për disa të mos jetë problem mungesa e evidentimit se materiali që i serviret lexuesit është i sponsorizuar.

Në fund të fundit, promovimi i produktit nuk është shqetësues në rast se përmbajtja e shkrimit është vlerë e shtuar për lexuesit. Pastaj nga ana tjetër, jo çdo lexues është i aftë të identifikojë përmbajtjen e sponsorizuar nga përmbajta “e rregullt”.

Disa studime kanë treguar se më pak se 1 në 10 lexues arrin të dallojë një përmbajtje të sponsorizuar.  Po ashtu, 57% e milenians-ve nuk e kanë problem marketingun e kontentit, për aq kohë sa artikulli është shkruar mirë.

Megjithatë, po sipas këtyre studimeve, rreziku më i madh është se nëse lexuesi e kupton se bëhet fjalë për një material të sponsorizuar, ai ndihet i mashtruar dhe humbet totalisht besimin në uebsite-in tuaj. Për të mos e cënuar marrëdhënien tuaj me lexuesin, provoni sygjerimet e mëposhtme:

  1. Tregohuni gjithmonë transparent për materialet e sponsorizuara
  2. Jepini prioritet eksperiencës së lexuesit gjatë leximit të përmbajtjes
  3. Bëhuni selektiv për produktet që zgjidhni të merrni përsipër (mendoni çfarë do t’i pëlqente audiencës)
  4. Fokusi është ndërtimi i një historie dhe reklama native të përmbajë vlerë në vetvete

Mos harroni! Si botues, ju duhet t’i mbroni lexuesit tuaj, ndaj duhet të shërbeni si hallka filtruese mes përmbajtjes suaj dhe përmbajtjes së bashkëpunëtorit tuaj.

  • Hedhje dritë mbi rëndësinë e reklamave native

Statistikat tregojnë se 1 në 3 përdorues të internetit ka blerë të paktën një produkt, për shkak të “trysnisë” nga reklamat native. Përpos kësaj është ende shumë e vështirë për uebsite- et të bindin bashkëpunëtorët e tyre mbi fuqinë që këto reklama kanë.

Si botues, nuk mjafton vetëm të shkruash apo të drejtosh mirë, por mbi të gjitha të dish të shesësh produktin tënd, që në këtë rast, është reklama native. Botuesit duhet të mësojnë t’ju qartësojnë bashkëpunëtorëve se duke përdorur marketingun e kontentit, jo vetëm që ndikon në shitjet e produktit, por i shton vlera brand- it.

Kjo për shkak se duke bashkëpunuar me mediat online, duke lexuar emrin e brand-it në uebsite- e të njohura të vendit, automatikisht lexuesit binden se ky produkt, përderisa shkruhet për të, përmban vlera.

Është e vërtetë se bashkëpunëtorët tuaj zotërojnë produktin, ama ju zotëroni aftësinë e promovimit të suksesshëm të brand-it; reklamat native. Kështuqë është detyra juaj t’i shpjegoni bashkëpunëtorit “specialitetin” tuaj.

  • Përmbajtja e duhur, në sytë e lexuesit të duhur

Suksesi i çfarëdolloj reklame native qëndron te angazhimet direkte të lexuesit me artikullin. Pikërisht, që përmbajtja e sponsorizuar të ketë sa më shumë angazhime, duhet të paraqitet përpara atyre që janë “potencialisht” lexuesit që do të angazhohen. Por , si mund t’i identifikosh këta lexues në rast se nuk njeh mirë uebsite-in tënd? Së pari, ju duhet të analizoni në mënyrë të detajuar faqen tuaj, në të gjitha format dhe dimensionet e mundshme.

Supozojmë, ju keni një seksion të veçantë për sportin në uebsite- in tuaj. Shkruani vazhdimisht për futbollin dhe keni gjeneruar shumë lexues besnik, vetëm për shkak të kësaj kategorie. Nëse mbuloni mirë edhe basketbollin, ateherë mblidhni edhe më shumë lexues në faqen tuaj.

Një brand sportiv është shumë më i predispozuar që të zgjedhë të bashkëpunojë me ju, se sa me një uebsite, i cili mbulon showbiz-in. Ju do të jeni hallka më e afërt e markës me lexuesit, pasi reklamat native do të shkrihen në mënyrë perfekte me përmbajtjet e tjera të website- it tuaj, do të kenë impakt, por mbi të gjitha, nuk do të bien në vesh të shurdhër. Mos harroni se duhet t’i evidentoni bashkëpunëtorëve tuaj të mundshëm target-grupin e lexuesve tuaj.

  • Kujdes me ekzagjerimin dhe cilësinë e përmbajtjes

A e dini se një nga shkaqet kryesore pse përmbajtjet e sponsorizuara dështojnë është nga mënyra agresive e të shkruarit?  Shumica e markave kërkojnë të imponojnë në mënyrë të tepruar produktin e tyre, pa kaluar nëpër filtrat që botuesi ka, apo audienca e tij kërkon.

Një pjesë e konsiderueshme madje, qëndrojnë besnik ndaj qasjes së tyre, pa pranuar sygjerime nga vetë botuesit e reklamave native. Përshembull, nëse ju jeni duke punuar me reklama native të një kompanie të caktuar, ato shpesh mund të refuzojnë përmbajtjen tuaj, për shkak se politikat e tyre të marketingut janë të ndryshme dhe nuk pranojnë të jenë fleksibël.

Pa njohur lexuesit e një uebsite-i, nuk ka asnjëlloj mënyre se si të tërheqësh vëmendjen e tyre, deri në atë pikë sa të ndikojë në shitjen e produktit. Markat tentojnë të blejnë hapësirat televizive apo postimet online në faqe të ndryshme, duke mos i parë botuesit si të barabartë.

Por, në mënyrë që çdo përmbajtje e sponsorizuar të jetë efektive, duhet të vijë në formën e një përpjekje të kombinuar midis markës dhe uebsite-it. Një botues nuk duhet të shihet thjesht si ndihmë, apo si dora e fundit e produktit, por si partner i mirëfilltë dhe me të drejta të barabarta për krijimin e përmbajtjeve.

Krijoni Fushatën e Parë në Boost
Provo Platformën!